Wij zijn een kleine groep evangelische christenen in het noorden van Luxemburg, die onder de naam: “Hoffnung fir Jiddereen” naar buiten treedt. Daarom heet deze website ook zo. Bovendien zijn we officieel geregistreerd als een asbl met dezelfde naam. In onze groep wordt de nadruk gelegd op de relatie die we als gelovigen in Jezus Christus met Hem hebben. Net als bij een relatie tussen een man en een vrouw is dit geen vanzelfsprekende zaak, maar moet hier voortdurend aandacht aan besteed worden.

Hoop voor iedereen klinkt voor velen als een utopie, een droom die nooit uitkomt. Toch is het mogelijk, omdat Jezus Christus, de Zoon van God, voor ons op deze aarde gekomen is, en voor ons gestorven is aan het kruis van Golgota. Maar Hij is ook opgestaan, en dàt geeft hoop voor ieder mens. Want daardoor kan sindsdien ieders leven vernieuwd worden door de ervaring van een persoonlijke gemeenschap met God. Zo komen wij ook op zondag samen om opgebouwd te worden in dit nieuwe leven en om samen ons geloof uit te spreken. Onze groep staat open voor iedereen die deel wil hebben aan dezelfde hoop. U bent dus ook welkom!